Zaštitna radna odjeća

Namenska izrada zaštitne i radne odeće prema potrebama i specifikaciji kupca.

Najčešći oblik proizvodnje je prema željenom uzorku. Imamo mogućnost ponude širokog dijapazona materijala, kako pamučnih tako i sintetičkih.