Jogi dušeci

Iskustvo od 25 godina u proizvodnji dušeka je doprinelo da izvršimo selekciju materijala i prizvoda koji u potpunusti zadovoljavaju potrebe naših kupaca. Način na koji proizvodimo dušeke bliži je ručno-zanatskom nego linijsko-industrijskom modelu proizvodnje a materijali koje upotrebljavamo su takvih karakteristika da se moraju praktično ručno ukomponovati (iskrojiti,pričvrstiti, ušiti, zalepiti, upakovati) Ovakav način proizvodnje garantuju upotrebu ekološki zdravih materijala koji se inače u visoko produktivnoj industrijskoj proizvodnji ne upotrebljavaju. Kvalitet naše proizvodnje omogućava nam izdavanje garancije od 5 god
Za naše dušeke i materijale koje upotrebljavamo, posedujemo sertifikate kao garanciju i dokaz kvaliteta i zdravlja !
Kategorije dušeka koje proizvodimo su prilagođene zahtevima i potrebama svih kupaca ( domaćinstva, vikendice, ugostiteljsko-turistički objekti, specijalne ustanove, dečija odmarališta, hoteli visoke kategorije….)

Iskustvo od 25 godina u proizvodnji dušeka je doprinelo da izvršimo selekciju materijala i proizvoda koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe naših kupaca.

Način na koji proizvodimo dušeke bliži je ručno-zanatskom nego linijsko-industrijskom modelu proizvodnje a materijali koje upotrebljavamo su takvih karakteristika da se moraju praktično ručno ukomponovati (iskrojiti,pričvrstiti, ušiti, zalepiti, upakovati).

Ovakav način proizvodnje garantuje upotrebu ekološki zdravih materijala koji se inače u visoko produktivnoj industrijskoj proizvodnji ne upotrebljavaju.

Kvalitet naše proizvodnje omogućava nam izdavanje garancije od 5 do 10 godina.

Za naše dušeke i materijale koje upotrebljavamo, posedujemo sertifikate kao garanciju i dokaz kvaliteta i zdravlja !

Kategorije dušeka koje proizvodimo su prilagođene zahtevima i potrebama svih kupaca ( domaćinstva, vikendice, ugostiteljsko-turistički objekti, specijalne ustanove, dečija odmarališta, hoteli visoke kategorije….).