Dušek “Standard”

Žičano „boneli“ jezgro obloženo tvrdo presovanim filcom 1000g/m2, obložen sa strana sunđer trakama debljine 5 cm. Sa donje i gornje strane sunđer table debljine 10 mm , obložen štepanim dušečnim platnom sa 200g/m2 poliesterski koflin.
Predviđen za osobe telesne mase do 70 kg!!

Pozvati 033789079
Ne preporučuje se za šire dimenzije za dvopersonsku upotrebu !!