Dušek Hotel I kategorije

Dušek Hotel I kategorije je u osnovi žičano jezgro izrađeno od čelične žice 2,2 mm  sa pravilno raspoređenim oprugama u maksimalnom broju. Sa dužih bočnih strana je ojačan gredicama dimenzije 14×8 cm od sunđera velike gustine tip 35 kg/m2, a na kraćim stranama gredice od 5 cm gustine tip 25. Sa donje i gornje strane nalazi se tvrdo presovani filc 1000 gr/m2 pa sunđer tip 35 debljine 30 mm, zatim meki poliester filc 200gr/m2, obloga je od originalnog dušečnog platna čvrstim štepom spojeno na koflinom.

Pozvati 033789079