English English
 
Zaštitna i radna odeća
Namenska izrada zaštitne i radne odeće prema potrebama i specifikaciji kupca.

Najčešći oblik proizvodnje je prema željenom uzorku. Imamo mogućnost ponude širokog dijapazona materijala, kako pamučnih tako i sintetičkih.
Stilex d.o.o., ul. Milosava Stikovića bb, Naselje Zalug, 31300 Prijepolje, Srbija; Tel.: +381 (0) 33 789 079, 789 080, +381 (0) 65 654 8077; E-mail: info@stilex.rs