Dušek “Hotel”

Žičano „boneli“ jezgro obloženo tvrdo presovanim filcom 1000g/m2, obložen sa strana gredicama od pojačanog sunđera (tip 35) debljine 10 cm. Sa donje i gornje strane sunđer table debljine 30 mm, obloga je od dušečnog platna proštepanog sa koflinom 200 g/m2.
Ovaj dušek predviđen je za profesionalne visokofrekventne ugostiteljske objekte. Odlikuju se visokim komforom i velikom izdržljivošću.
Garancija za ove dušeke je 20 godina uz upotrebu prema uputstvu !